Nr. 2/08: Analyser av kommunenes utgiftsbehov i grunnskolen

Bidragsytere
Publiseringsår
2008
ISBN
ISBN 978-82-8150-041-9 / ISSN 1504-5226

Fra 2007 ble tilskuddet, med unntak av den delen som omfatter opplæring for barn i statlige asylmottak, innlemmet i inntektssystemet. For 2007 og 2008 blir imidlertid tilskuddet fordelt etter den faktiske fordelingen før 2007, og ikke etter objektive kriterier. Formålet med prosjektet er å vurdere og analysere objektive kriterier som kan legges til grunn for tilskuddsfordelingen etter 2008.