Nr. 1/19: Intensivundervisningen i IMY-prosjektet

Bidragsytere
Publiseringsår
2019
ISBN
978-82-8150-165-2 / ISSN 1504-5226

Dette notatet beskriver et utprøvd tiltak som består i intensivundervisning i matematikk for elever på yrkesfag med svake prestasjoner i matematikk. Prosjektet har bakgrunn i Kunnskapsdepartementets Program for bedre gjennomføring (PBG), og er et samarbeid mellom to forskningsmiljø, Senter for økonomisk forskning (SØF) og Rambøll Management Consulting (RMC), og fire skoleeiere. De deltakende skoleeiere har vært Vest-Agder, Rogaland, (Sør-)Trøndelag og Nordland.