Nr. 1/14: Kommunaløkonomiske konsekvenser av befolkningsvekst

Bidragsytere
Publiseringsår
2014
ISBN
ISBN 978-82-8150-118-8 / ISSN 1504-5226

Bakgrunnen for dette prosjektet er utsikter til kraftig befolkningsvekst i Oslo og Akershus. Prognoser viser at folketallet vil øke med nærmere 350 000 i løpet av de neste 20 år. For å løse de utfordringer veksten skaper, samarbeider Oslo kommune og Akershus fylkeskommune om å lage en regional plan for areal og transport i de to fylkene. Dette Plansamarbeidet (Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus) engasjerte Agenda Kaupang for å vurdere de kommunaløkonomiske konsekvensene av ulike utbyggingsmønster i de to fylkene. Agenda Kaupang konkluderer med at kommuner med sterk befolkningsvekst i dag ikke kompenseres godt nok gjennom inntektssystemet. Hovedformålet med denne rapporten er å vurdere konklusjonene til Agenda Kaupang og å diskutere ordninger som kan kompensere for eventuelle mangler ved inntektssystemet.