Nr. 1/10: Prestasjonsforskjeller mellom skoler og kommuner. Analyse av nasjonale prøver 2008

Bidragsytere
Publiseringsår
2010
ISBN
ISBN 978-82-8150-069-3 / ISSN 1504-5226

Høsten 2008 ble det gjennomført nasjonale prøver i regning, lesing på norsk og lesing på engelsk på 5. og 8. trinn. Formålet med analysene som presenteres i denne rapporten, er å kartlegge suksessfaktorer, primært på skole- og kommunenivå: Hva kjennetegner skoler og kommuner med de beste resultatene? Og videre, hva kjennetegner skoler og kommuner med de største skole- og kommunebidragene til elevprestasjonene?