Nr. 1/06: Ressursbruk i grunnopplæringen

Bidragsytere
Publiseringsår
2006
ISBN
ISBN 82-8150-017-4 / ISSN 1504-5226

Denne rapporten om ressursbruk i grunnopplæringen er utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Rapportens del I er en oppdatering av tidligere analyser av ressurssituasjonen i grunnskolen. I tillegg inneholder rapporten en analyse av i hvilken grad fordelingen av elevmassen mellom studieretninger kan forklare variasjon i ressursbruk per elev mellom studieretninger.