Nr. 1/05: Ressursbruk og tjenestetilbud i institusjons- og hjemmetjenesteorienterte kommuner

Bidragsytere
Publiseringsår
2005
ISBN
82-8150-002-06 / 1504-5226

Formålet med dette prosjektet er å sammenlikne kommuner med ulik organisering av pleie- og omsorgstjenestene. Mer presist skilles det mellom institusjonsorienterte og hjemmetjenesteorienterte kommuner. I prosjektet er vi interessert i hva som kjennetegner de to typer kommuner, samt å sammenlikne ressursbruk og tjenestetilbud i de to typer kommuner.