Nr. 6/05: Ressurssituasjonen i grunnskolen 2002-2004

Bidragsytere
Publiseringsår
2005
ISBN
82-8150-011-5 / ISSN 1504-5226

Formålet med dette prosjektet er å gi en beskrivelse av ressurssituasjonen i grunnskolen i perioden 2002-2004. Dette handler både om å beskrive utviklingen i nivået på ressursinnsatsen og å studere forskjellene i ressursbruk mellom kommuner.