Nr. 5/05: Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren: rapportering for 2004

Bidragsytere
Publiseringsår
2005
ISBN
ISBN 82-8150-010-7 / ISSN 1504-5226

Prosjektet ”Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren” ble startet opp høsten 2003. Formålet med prosjektet er å studere effektivitet og effektivitetsutvikling innenfor sentrale kommunale og fylkeskommunale sektorer. Dette omhandler både tallfesting eller kartlegging av effektivitetsforskjeller og forklaring av effektivitetsforskjeller. I denne rapporten gis det en oversikt over de analyser som er utført i løpet av 2004.