Northern Lights on PISA and TALIS

Bidragsytere
Publiseringsår
2016
ISBN
978-92-893-4523-1
Er PISA 2012 relevant for matematikkopplæringen i norske og svenske skoler? På hviken måte er rektorers lederstiler i de nordiske land relatert til læreres holdninger og undervisningsmåter? Dette er noen av spørsmålene som analyseres på bakgrunn av data fraTALIS ogPISA i denne rapporten fra Nordisk ministerråd. Joakim Caspersen har vært med på arbeidet og undersøkt hvordan lærersamarbeid, støtte og tilbakemelding kan være med på å øke mestringsforventningene til lærere i de nordiske landene. Rapporten er skrevet av utdanningsforskere fra alle de nordiske landene. Les mer om rapporten her