Ni suksesshistorier : Samhandling om psykisk helse

Bidragsytere
Publiseringsår
2012
ISBN
978-82-7570-301-7
Avdeling
NAPHA
​Målet med heftet er å presentere gode modeller for samhandling – til inspirasjon for fagfolk og ledere som ønsker å bidra til at brukerne får et enda bedre tilbud. Prosjektene som er valgt ut til publikasjonen har mottatt midler fra Helsedirektoratet som del av Tilskuddsordningen til utvikling av organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller innen psykisk helsefeltet. Prosjektene retter seg mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte i kombinasjon med rusmiddelmisbruk, som over tid har behov for et helhetlig og sammenhengende behandlingstilbud.