Mobbing og arbeidsro i skolen : Analyse av Elevundersøkelsen skoleåret 2019/2020

Bidragsytere
Publiseringsår
2020
ISBN
978-82-7570-609-4
​Denne rapporten er en analyse av resultatene fra Elevundersøkelsen skoleåret 2019/20 som omhandler mobbing og arbeidsro i skolen. Resultatene fra årets undersøkelse sammenlignes med tidligere års ​undersøkelser der det er mulig. Dette er den første av tre rapporteringer fra årets undersøkelse. Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet.