Mobbing, krenkelser og arbeisro i skolen : Analyse av Elevundersøkelsen 2013

Bidragsytere
Publiseringsår
2014
ISBN
978-82-7570-354-3
​Denne rapporten er en analyse av resultatene fra Elevundersøkelsen 2013 somomhandler mobbing, krenkelser og arbeidsro. Resultatene fra årets undersøkelse sammenlignes med tidligere års undersøkelser der det er mulig.