Mobbing, diskriminering og uro i klasserommet

Bidragsytere
Publiseringsår
2012
ISBN
978-82-7570-272-0
​Denne rapporten er en analyse av resultatene fra Elevundersøkelsen 2012 som omhandler mobbing, diskriminering og uro i klasserommet. Resultatene i undersøkelsen sammenlignes med tidligere års undersøkelser.