Hvor trykker skoene i kommunene når det gjelder brukermedvirkning, på system-, tjeneste- og individnivå?

Bidragsytere
Publiseringsår
2021
Avdeling
Napha

Navn på arrangementet: Kick-off for arbeidet med anbefalinger for brukermedvirkning

Sted: Digitalt

Dato: 27. august 2021

ARRANGØR: Helsedirektoratet