Hva er god brukermedvirkning? Erfaringer fra NAPHA

Bidragsytere
Publiseringsår
2021
Avdeling
NAPHA

Navn på arrangementet: Nasjonalt senterledermøte

Sted: Digitalt

Dato: 24. mars 2021

ARRANGØR: Helsedirektoratet