Fra pilot til skvadron

Bidragsytere
Publiseringsår
2012
ISBN
978-82-7570-285-0
Dette er sluttrapporten fra evaluering av frivillighetsprosjektet Fra pilot til skvadron. Oppdragsgiver er Byer i Midt-Norge og evalueringen har vært finansiert av Kulturdepartementet. Tidsrammen på evalueringen har vært fra midten av mars til første august 2012. Sentrale spørsmål som besvares er:Hva har gevinsten vært for kommunene å være med i prosjektet ”Fra pilot til skvadron”?Hva har konkret blitt oppnådd gjennom prosjektet?Hvordan har frivilligheten bidratt til utarbeidelse av den lokale frivillighetspolitikken?Hvordan har måloppnåelsen i kommunene vært?Hvordan vil planene i hver kommune bli fulgt op videre?Hvordan er dette arbeidet blitt forankret?Veien videre.