Folkehelsearbeid og kompetanseheving

Bidragsytere
Publiseringsår
2013
ISBN
978-82-7570-312-3
Avdeling
Studio Apertura
Som ledd i arbeidet med forebygging av diabetes har Fosen Helse IKS gjennomført prosjektet Diabetes Fosen med oppmerksomhet på kompetanseheving for helsepersonell samt forankrings- og informasjonsvirksomhet i kommunene på Fosen. Dette arbeidet inngår i det regionale folkehelsearbeidet som drives av Folkehelse Fosen. Denne rapporten er sluttrapport etter prosjektet Diabetes: Samarbeid, forebygging og kompetanse som har hatt som mål å beskrive de organisatoriske forholdene omkring regionalt folkehelsearbeid og regional kompetanseheving der diabetesarbeidet på Fosen har vært brukt som eksempel. Rapporten gir en beskrivelse av det arbeidet som er gjort på Fosen i denne sammenheng med oppsummering av erfaringer. Det er skissert modeller både for regionalt folkehelsearbeid og regional kompetanseheving.