Fagrelevant arbeidsinkludering gjennom mentorprogram og intenships : Erfaringer fra to tilbud rettet mot kvalifisering av flyktninger med medbrakt høyere utdanning

Bidragsytere
Publiseringsår
2020
ISBN
978-82-7570-630-8
​Dette heftet bygger på erfaringer fra prosjektet «Fagrelevant kvalifisering gjennom internships for flyktninger med medbrakt kompetanse». Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU Samfunnsforskning og INN - Kvalifiseringssenter for innvandrere i Trondheim kommune.