Enslige mindreårige i Stavanger : Tiltak, organisering og samarbeid

Bidragsytere
Publiseringsår
2019
ISBN
978-82-7570-590-5
​Denne rapporten handler om Stavanger kommunes arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Prosjektet er initiert og finansiert av Stavanger kommune og gjennomført av NTNU Samfunnsforskning i samarbeid med Senter for økonomisk forskning (SØF). Kommunen ønsket en utredning som omhandler hele bredden av problemstillinger knyttet til arbeidet med enslige mindreårige, med fokus både på innhold, kvalitet, organisering og økonomi.