En sosiokulturell stedsanalyse av Tempe-Sorgenfri

Bidragsytere
 • Malin Loe
  Prosjektdeltager
 • Ingeborg Semundseth
  Prosjektdeltager
 • Kari Hovin Kjølle
  Prosjektleder
 • Melina Røe
  Prosjektdeltager
 • Rebekka Bruteig
  Prosjektleder
Publiseringsår
2022

Rapporten består av en kartlegging av hvordan innbyggerne bruker bydelen sin, hvilke interesser innbyggerne har for bydelen sin og hvordan identitet og omdømme beskrives av de som bor der og av andre i byen. Forarbeidet til områdesatsingen er ledet og utført av Trondheim kommune. Den sosiokulturelle stedsanalysen danner en del av kunnskapsgrunnlaget for områdesatsingen. Denne leveransen er utført våren 2022 av Rambøll Norge AS/Henning Larsen Architects AS og NTNU Samfunnsforskning AS, samt Sentio Research AS som har hatt ansvaret for de digitale målingene knyttet til undersøkelsen.