Nr. 5/21: Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2018-2019

Bidragsytere
Publiseringsår
2021
ISBN
978-82-7570-658-2
​Effektivitet i offentlig sektor generelt og kommunesektoren spesielt er et viktig tema. Lav effektivitet betyr at ressursene kunne vært utnyttet bedre, og derigjennom bidratt til høyere tjenesteproduksjon. Beregningene som presenteres i denne rapporten gir grunnlag for å anslå potensialet for effektivisering i kommunene og effektivitetsutviklingen over tid. I denne rapporten presenteres oppdaterte beregninger for 2018 og 2019.