Brukerpass i hjelpemiddelformidlingen

Bidragsytere
Publiseringsår
2009
ISBN
978-82-7570-197-6
​Formålet med evalueringen har vært å se om ordningen med Brukerpass i hjelpemiddelformidlingen fungerer etter hensikten, men også om det er utilsiktede ulemper og forbedringspotensial. Vi har benyttet både spørreskjema, intervju og fokusgruppesamtaler. Både hjelpemiddelbrukere og ansatte i formidlingstjenesten har delt av sine erfaringer og bidratt til evalueringen av en ordning som noen av landets hjelpemiddelbrukere benytter.