Pågående prosjekt

Evaluering av Brukerpassordningen

Bidragsytere
Oppdragsgiver
NAV
Periode
01.01.2000 -
​Formålet med prosjektet er å evaluere ordningen med brukerpass i hjelpemiddelformidlingen, sett fra brukernes ståsted. Hensikten med ordningen er å forenkle formidlingen av hjelpemidler, redusere ventetiden og gi brukerne økt innflytelse. Evalueringen er gjennomført som en spørreskjemaundersøkelse til alle med brukerpass, samt kvalitative intervju med hjelpemiddelbrukere og fokusgruppe intervju med ansatte i formidlingssystemet.