Barn med særlige behov i barnehage

Bidragsytere
Publiseringsår
2015
ISBN
978-82-7570-416-8
​Denne rapporten er en delrapport i prosjektet "Undersøkelse av tilbudet til barn med særlige behov under opplæringspliktig alder". Dette prosjektet er et samarbeid mellom NTNU Samfunnsforskning, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet. Denne delrapporten fokuserer på utvikling av tilskudd og ressursbruk knyttet til barn med nedsatt funksjonsevne, samt organisering av tilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne og særlige behov i barnehage og saksbehandlingstid i PPT og kommune. Rune Borgan Reiling ved NIFU har skrevet kapittelet Tilskudd og ressursbruk knyttet til barn med nedsatt funksjonsevne (Kapittel 2), mens Christian Wendelborg har skrevet kapittel 1 og 3. Gunnar Nossum ved TFoU har hatt ansvaret for datainnsamlingen i spørreskjemaundersøkelsen til barnehagestyrere og barnehageeiere.