Arbeid og psykisk helse - fem gode eksempler

Bidragsytere
Publiseringsår
2013
ISBN
978-82-7570-329-1
Avdeling
Napha
​NAPHA presenterer i dette heftet fem forskjellige tilbud som viser godt samarbeid mellom NAV, helsetjenestene og arbeidsgivere, der målet er å inkludere flere mennesker med psykiske helseproblemer i det ordinære arbeidslivet.