Analyser av indekser på Skoleporten 2014 - Analyser på fylkes- og nasjonalt nivå

Bidragsytere
Publiseringsår
2015
ISBN
978-82-7570-402-1
Denne rapporten analyserer indeksene som er presentert i Skoleporten med utgangspunkt i data fra Elevundersøkelsen 2014. Tidligere tilsvarende rapporter har sammenlignet utviklingen på indeksene over flere år, men på bakgrunn av en større revisjon i 2013, er resultatene kun sammenlignbare med Elevundersøkelsen 2013. Analysene er gjort på fylkes- og nasjonalt nivå og kun for de trinnene hvor Elevundersøkelsen er obligatorisk. Det vil si 7. og 10. trinn, samt Vg1. Dette er andre rapportering av totalt fire. Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet.