Analyser av indekser på skoleporten 2011 : Analyser av Elevundersøkelsen 2011 på fylkes- og nasjonalt nivå for 7. og 10. trinn, samt VG1

Bidragsytere
Publiseringsår
2011
ISBN
978-82-7570-245-4
​Denne rapporten er en analyse av indeksene som presenteres i Skoleporten ut fra data fra Elevundersøkelsen 2011, samt elevundersøkelsene i perioden 2007-2010. Analysene er gjennomført på nasjonalt nivå og på fylkes nivå og for hvert obligatorisk årstrinn. Det vil si 7. og 10. trinn, samt VG1. Resultatene fra årets undersøkelse sammenlignes med tidligere års undersøkelser. Dette er andre rapportering av tre fra årets undersøkelse. Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet.