Analyse av data fra utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser i skolen

Bidragsytere
Publiseringsår
2013
ISBN
978-82-7570-318-5
​Rapporten er en analyse av data fra tre av Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser i skolen. Dette er Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen. Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet. Et overordnet mål for oppdragsgiver er å få innspill til hvilke problemstillinger som kan besvares ved å se brukerundersøkelsene i sammenheng, hvilke analytiske muligheter og begrensninger datasettene gir, og hvordan resultatene kan formidles med tanke på prosess og kvalitetsutvikling av elevenes læringsmiljø.