Å bygge stein på stein : Gode grep i helhetlig boligsosialt arbeid for vanskeligstilte barnefamilier

Bidragsytere
Publiseringsår
2018
ISBN
978-82-7570-538-7
​Denne rapporten avslutter et treårig samarbeid med Husbanken Midt Norge. I perioden 2015-2017 har NTNU Samfunnsforskning fulgt Husbanken Midt-Norges første steg i operasjonaliseringen av den nasjonale boligsosiale strategien Bolig for velferd (2014-2020). Flere departement og direktorat står samlet bak denne strategien, og statlige aktører på regionalt nivå (deriblant Husbanken) gikk sammen om å etablere og lede to læringsprosjekter og læringsnettverk med et knippe kommuner i regionen. Gjennom dette forskningsprosjektet har vi fulgt disse to læringsprosjektene, med hovedvekt på læringsprosjektet Bedre bo og levekår for vanskeligstilte barnefamilier. Rapporten presenterer gode grep i tre kommuner.​