Avsluttet prosjekt

Innbyggerundersøkelsen

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Trondheim Kommune
Periode
01.02.2022 - 01.07.2022

På oppdrag for Trondheim kommune skal vi gjennomføre en innbyggerundersøkelse som tar for seg de to levekårssonene Tempe/Sorgenfri og Lademoen, for å se på hvordan det er å bo og leve i disse områdene. Undersøkelsen skal danne et kunnskapsgrunnlag som brukes i de kommende områdesatsingene for de to levekårssonene.

De overordnede temaene i prosjektet er demografi, levekår og boforhold, nærmiljøkvaliteter, stedsinteresser, stedsbruk og stedsbilder/stedsidentitet.

Prosjektet blir gjennomført i samarbeid med Rambøll Norge AS v/Henning Larsen Trondheim og Sentio Research Norge AS, og skal ferdigstilles 1.7.2022.