Vi deltar på Arendalsuka om samfunnssikkerhet, lærermangel, psykisk helse, fritidsklubben og innovasjon

NTNU Samfunnsforsknings direktør Roger Lian, to forskere og en faglig rådgiver deltar på fem arrangement under Arendalsuka i august. Sammen med KS – Kommunesektorens organisasjon – arrangerer vi debatt om samfunnssikkerhet og beredskap tirsdag 15. august.

Arendalsuka arrangeres hvert år i august i sørlandsbyen Arendal. «Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i», står det på arrangementets nettsider.

Rundt 1700 arrangement og 200 stands fyller Arendal sentrum fem dager i august.

I år arrangeres Arendalsuka fra mandag 14. august til fredag 18. august.

Du kan lese mer om Arendalsuka her.

Hva skal til for å skape et trygt samfunn?

I år deltar NTNU Samfunnsforskning på fem arrangement. I samarbeid med KS arrangerer vi «Samfunnssikkerhet under press. Hva må vi gjøre» tirsdag 15. august kl. 16-17.

Her deltar direktør Cecilie Daae ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, styreleder Gunn Marit Helgesen i KS, enhetsleder for samfunnssikkerhet og beredskap Anders Thorheim i Røde Kors og ordfører Aina Borch i Porsanger kommune. I tillegg til vår egen Roger Lian.

Debatten ledes av tidligere NRK-journalist Håkon Haugsbø.

«Det er liten tvil om at samfunnssikkerhet er mer enn det staten gjør. Hvilke oppgaver vil kommunene måtte håndtere i fremtiden, og hvilke former for samarbeid må organisere for å skape et trygt og sikkert samfunn? Hvem har ansvar og hvem bør bidra?», er noen av spørsmålene som stilles under debatten.

Arendalsuka har en egen arrangementsside for debatten som du finner her.

Du finner hele NTNU Samfunnsforsknings program under Arendalsuka, med tidspunkt og sted, nederst i saken.

Om forskningssamarbeid, fritidsklubbenes rolle og lærermangel

Direktør Roger Lian deltar også på et arrangement to dager senere, arrangert av Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor. «Innovasjon i distriktskommuner: Er vi godt nok rigget for forskningssamarbeid?» finner sted torsdag 17. august kl. 13-14.

To forskere ved SØF, Senter for økonomisk forskning, deltar på hvert sitt arrangement under Arendalsuka.

Marianne Haraldsvik skal innlede om vår utredning av fritidsklubbfeltet, som oppfølging av lavinntektsstrategien. I utredningen har vi adressert spørsmål om fritidsklubbenes rolle, samfunnsnytte, kompetanse, kvalitet, utbredelse og finansieringsmodell.

«Fritidsklubbene er utredet – Hva nå?» skjer onsdag 16. august kl. 10-11, og du kan lese mer om arrangementet her.

Jon Marius Vaag Iversen og hans kolleger i SØF publiserte nylig en ny rapport om tilgangen til lærere i Norge. Under Arendalsuka skal han presentere ny kunnskap om rekrutteringsutfordringene i skolen.

Vaag Iversen deltar under «Hvor stor er lærermangelen og hva kan vi gjøre med den?» torsdag 17. august kl. 16-17.

Les mer om debatten her.

Hva skal til for å rekruttere psykologer i distriktet?

NTNU Samfunnsforsknings eget kompetansesenter NAPHA, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, arrangerer selv et eget seminar under Arendalsuka.

«Hvordan får vi likeverdig psykisk helsehjelp i kommunene?» arrangeres i samarbeid med Norsk psykologforening og Nasjonalt senter for distriktsmedisin.

Det er NAPHAs faglige rådgiver Kjetil Orrem som leder debatten under seminaret, som du kan lese mer om her.

«Helsepersonellkommisjonen viser at mange distriktskommuner strever med å rekruttere psykolog, mens andre har funnet gode løsninger. Hva skal til for å lykkes med å rekruttere og beholde dem og hvorfor er det viktig for befolkningen?» er spørsmål som tas opp onsdag 16. august kl. 19-20.30.

NTNU Samfunnsforsknings program under Arendalsuka 2023.

Nøkkelpersoner