– Hvorfor starter skolen så tidlig om morgenen?

Det var fullt hus og selebert statsrådsbesøk da NTNU Samfunnsforskning og NTNU Institutt for lærerutdanning arrangerte skoleseminar på Kalvskinnet 12. februar.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun deltok på NTNU Samfunnsforskning og NTNUs skoleseminar «Tilstanden i norsk skole: Hva er det elevene prøver å fortelle?» på NTNU Kalvskinnet mandag 12. februar.

Høydepunktet for mange var innlegget fra elever i 7. klasse ved Kattem skole. I innlegget beskrev de hvordan skolehverdagen kan fortone seg for en 7.-klassing i Trondheim i dag.

De fikk også stille spørsmål direkte til ministeren:

«Hvorfor starter skolen så tidlig om morgenen?», var noe av det elevene lurte på.

Nå kan du se hele seminaret i sin helhet i her.

Forskere, én lærer, minister og elever

Hør hva ministeren svarte elevene, se ministerens eget innlegg og 15 minutter lange bidrag fra disse innlederne:

Førsteamanuensis Oddveig Storstad ved NTNU Institutt for lærerutdanning

Forskningsleder Christian Wendelborg ved NTNU Samfunnsforskning

Seniorforsker Beate Hygen ved NTNU Samfunnsforskning

Førsteamanuensis Knut Vesterdal ved NTNU Institutt for lærerutdanning

Lektor Bjørn Skar ved Sverresborg skole

Leder Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet

Deltok på skoleseminar: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) deltok på NTNU Samfunnsforskning og NTNU Institutt for lærerutdannings seminar. Foto: Vegard Y. Smevoll

Se seminaret på nytt

Forskningssjef Joakim Caspersen i NTNU Samfunnsforskning ønsket velkommen til seminaret. Prorektor Marit Reitan i NTNU introduserte kunnskapsministeren og rundet av til slutt.

NTNU Institutt for lærerutdannings Unni Eikeseth var ordstyrer.

Se hele seminaret her.

Hva skjer i skolen?

Utgangspunktet for seminaret var den store ICCS-undersøkelsen som kom før jul.

I rapporten, som er et samarbeid mellom NTNU Samfunnsforskning og NTNU Institutt for lærerutdanning, kommer det frem at norske 9.-klassinger scorer betydelig lavere på en kunnskapstest om demokrati og medborgerskap enn i 2016.

I seminaret pekte også NTNU Samfunnsforskning-forsker Christian Wendelborg et ganske dystert bilde over elevers synkende trivsel - samtidig som mobbingen øker, både i grunnskolen og i den videregående skolen.

Kunnskapsministeren, forskere, elever, én lærer og leder i Utdanningsforbundet forsøkte å peke på årsaker til tilstanden i den norske skolen, og samtidig stake ut kursen videre.


Bildet øverst:
Forskningssjef Joakim Caspersen, seniorforsker Beate Hygen, kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og forskningsleder Christian Wendelborg.