Forsker Stian Antonsen til Forskerpodden: - Folk jeg blir stolt over å ha møtt

- Det er ikke alltid sånn at folk løper bort fra et åsted. Noen løper også den andre veien for å se om det er mulig å gjøre noe, sier samfunnssikkerhetsforsker Stian Antonsen.

Han har nylig vært i Hole kommune og intervjuet fastboende, hyttefolk og feriegjester som gjorde en uvurderlig innsats under terroren på Utøya i 2011.

I forskningen om 22. juli har de frivilliges innsats vært mer eller mindre oversett. Frem til nå.

NTNU Samfunnsforskning er en del av et større EU-prosjekt som sammen med 14 partnere i åtte land ser på vanlige innbyggeres rolle i samfunnets motstandskraft mot store katastrofer.

Sammen med kolleger i SINTEF studerer våre forskere den enorme innsatsen som ble gjort av sivilbefolkningen rundt Utøya under terrorangrepet 22. juli 2011.

Før politiets beredskapstropp og nødetatene kom til stedet reddet campinggjester og fastboende med båt mange ungdommer i land fra Utøya, og tok hånd om de skadde og traumatiserte ungdommene.

Stian Antonsen har gjort flere av disse intervjuene med fastboende, hyttefolk og feriegjester. Det er samtaler som har gjort sterkt inntrykk.

- Dette er noen helt spesielle mennesker jeg blir stolt av å ha møtt, sier Antonsen i vår nyeste episode av Forskerpodden. Han mener denne innsatsen sier mye om Norge.

- Hvordan vi ser ut når vi blir kastet ut i ekstreme situasjoner, sier mye om et samfunn, sier han.

Vi så det rundt regjeringskvartalet og Utøya i 2011 og vi så det igjen under masseskytingen i Oslo natt til 25. juni i år. Der mener politiet at flere sivile var sterkt delaktige til at gjerningsmannen kunne pågripes.

Du kan høre episoden i vinduer under.

MERK:
Episoden ble tatt opp torsdag 23. juni, dagen før skytingen utenfor flere utesteder i Oslo sentrum.

Det aktuelle prosjektet, ENGAGE, er en viktig del av NTNU Samfunnsforsknings satsing på samfunnssikkerhet.

1. januar år ble senteret Senter for forskning på trygghet og sikkerhet i samfunnet opprettet.

Sosiolog og forsker 1

Programleder