Vi gjennomfører undersøkelse om krisehåndtering i alle norske kommuner

I prosjektet «Coordination, Response and Networked Resilience (CORNER)» samarbeider forskere fra NTNU Samfunnsforskning med blant andre svenske og italienske universiteter om å skape et bredt kunnskapsgrunnlag om kommunenes sentrale rolle i håndteringen av koronapandemien.

Mange ledere og beredskapsmedarbeidere vil i disse dager motta en invitasjon til å delta i en spørreundersøkelse som kartlegger kommunenes situasjon, utfordringer og praksiser på temaet.

Formålet er å høste erfaringer fra kommunene for å både dokumentere innsatsen og å kunne forbedre håndteringen av fremtidige kriser.

Foto: COLOURBOX