Flere webinarer om oppvekst og inkludering er nå på nett

Har du deltatt på våre webinarer om opplæring, utdanning og inkludering i desember og januar og vil få med deg alle detaljer? Eller fikk du ikke med deg webinarene og vil se dem i opptak? Webinarene er nå tilgjengelige via Gemini-senteret Oppinks nettsider eller på videoplattformen Vimeo.

Det er blant andre Gemini-senteret Oppink og NTNU Samfunnsforskning som har arrangert webinarene som nå finnes på Oppinks nettsider. Senteret er et samarbeid mellom NTNU Samfunnsforskning, NTNU, Sintef og Dronning Mauds Minne Høgskole.

Les mer om senteret og webinarene og se de igjen på Oppinks nettsider.

For enda raskere tilgang, her er en oversikt:

6. januar
arrangerte Geminisenteret Oppink og Tett på-prosjektet webinar om utfordringer som oppstår når velferdstjenester som PPT og skole og barnehage skal samarbeide tett og på nye måter:


6. desember
arrangerte Geminisenteret Oppink webinar om koronapandemiens konsekvenser for skole og opplæring i ulike land. De fire ulike innleggene kan sees hver for seg her:

NTNU Samfunnsforsknings kontaktperson i Gemini-senteret Oppink