Delte verdifull erfaring etter forskning på inkludering i skole og barnehage

Forskere fra NTNU Samfunnsforskning, PPT-ledere og ansatte i kommunene Trondheim, Steinkjer og Aurskog-Høland deltok på todagers «Tett på»-samling på Orkanger. Målet for prosjektet er å lage en mer inkluderende praksis der barn og unge opplever å være en del av fellesskapet.

– Det er så viktig og bra at NTNU Samfunnsforskning forsker på det som er nærmest ungene. Så blir det vår jobb å ta med oss det forskningen viser inn i hverdagen vår, sier leder Anne-Gry Enger i pedagogisk utviklingstjeneste i Aurskog-Høland kommune.

Kommunen i Viken, som ligger en times kjøring øst for Oslo, er en av tre pilotkommuner som deltar i Tett på-prosjektet. sammen med Steinkjer og Trondheim.

Torsdag 21. og fredag 22. september var skoleledere i kommunene og PP-ansatte (den pedagogisk-psykologiske tjenesten) i de tre kommunene samlet på Bårdshaug på Orkanger for å dele erfaringer etter drøyt tre år inn i prosjektet som går helt til 2026.

Den første forskningsrapporten på prosjektet kommer i november. Før alle andre fikk ansatte i de tre kommunene et lite innblikk i hva som kommer frem i rapporten.

– Vi har fått gode innspill på hvordan vi skal jobbe praktisk for at den ordinære opplæringen skal bli både bredere, bedre og mer universell. Vi må skape en skole som passer for alle, sier Enger i Aurskog-Høland.

Anne-Gry Enger, Aurskog-Høland

Barn og unge skal få bedre hjelp

I Tett på-modellen skal den pedagogisk-psykologiske tjenstesten (PPT) enda tidligere inn i skoler og barnehager.

NTNU Samfunnsforskning undersøker og forsker på hvordan innføringen av denne nye modellen går, i samarbeid med Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Utdanningsdirektoratet er oppdragsgiver.

Barn og unge med behov skal få mer, bedre og raskere hjelp.

Og fordi skole og barnehage skal være en inkluderende arena hvor alle skal ha sin naturlige plass i det samme fellesskapet, skal denne hjelpen komme til rett tid, der hvor barn og unge befinner seg i hverdagen.

Trondheim kommune: – Hjelpen må komme raskere

Trondheim kommunes Bjørn Helge Græsli, kommunalsjef for støtte, utvikling og innovasjon, deltok også under samlingen på Orkanger.

– Det er helt avgjørende at NTNU Samfunnsforskning nå studerer effekten av det vi prøver ut. Vi har jo allerede noen mistanker og enkelte svar på om det vi prøver på er bra for elever og barn. Ved hjelp av ferske forskningstall får vi et tydeligere og bedre svar på om det vi gjør har den effekten vi ønsker, sier han.

Græsli er spesielt opptatt av at tiden fra det avdekkes at et barn har utfordringer til barnet får den hjelpa som fungerer best, må bli mye kortere.

– Vi har i Trondheim kommune ikke vært flinke nok til få hele laget som hjelper barnet til å spille sammen. Vi må sørge for at rett kompetanse er tilgjengelig raskere. Vi må få på plass en praksis som er i tråd med det NTNU Samfunnsforsknings forskning forteller oss og som er positivt utviklende for alle barn, sier han.

Bjørn Helge Græsli, Trondheim kommune

Tar med innspill i det videre arbeidet

Under samlingen på Orkanger fikk de som jobber tettest med PPT ute i kommunene muligheten til å komme med sine innspill til NTNU Samfunnsforsknings foreløpige forskningsresultat.

– Har de som jobber tett på med disse utfordringene hver dag sett det samme som oss? Ved å møte PPT-ansatte i kommunene får vi et unikt innblikk i en hverdag vi bare kan ha et fugleperspektiv på, sier prosjektleder Joakim Caspersen.

Tilbakemeldingene blir nå tatt med i det videre arbeidet i prosjektet.

Du kan lese mer om Tett på-prosjektet på egne nettsider her.

Øverste bildet: Aurskog-Hølands Anne-Gry Enger i samtale med prosjektleder Joakim Caspersen for NTNU Samfunnsforskning. Alle foto: Vegard Y. Smevoll, NTNU Samfunnsforskning.

Prosjektleder og forsker Joakim Caspersen (fra venstre) sammen med forskerkollegene Christian Wendelborg, Ole Henning Nyhus, Wibeke Johansen og Ingrid Holmedahl Hermstad, alle NTNU Samfunnsforskning

Prosjektleder