Arrangerte internasjonal konferanse om utdanningsøkonomi

Denne uken arrangerte Senter for økonomisk forskning (SØF) internasjonal konferanse om utdanningsøkonomi, i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi på NTNU.

Konferansen tiltrakk seg forskere fra mange land. Her presenterer Jane Cooley Fruehwirth fra University of North Carolina, Chapel Hill. Foto: Eli S. Rønning

7. og 8. september arrangerte forskere ved Senter for økonomisk forskning (SØF) og Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU en konferanse om utdanningsøkonomi på Scandic Nidelven. Konferansen Workshop on Educational Economics and Policy (WEEP) samler forskere fra en rekke land.

– Denne konferansen er en forlengelse av en tidligere rekke med workshops vi har arrangert, forteller Marianne Haraldsvik ved SØF.

– Vi har hatt et opphold på noen år nå, så det er fint å komme i gang igjen.

Planen er nå å gjenoppta virksomheten med jevnlige konferanser knyttet til denne tematikken. Dette muliggjøres blant annet av at tette bånd mellom SØF og Institutt for samfunnsøkonomi samler forskere innenfor et avgrenset tema i et større miljø.

– Institutt for samfunnsøkonomi og SØF har relativt sett et veldig stort miljø av økonomer som forsker på utdanning, sier Ole Henning Nyhus ved SØF.

Nøkkelpersoner