Martin Inge Standal

Martin Inge Standal har utdanning innen organisasjonspsykologi, doktorgrad i samfunnsvitenskap med fagretningen psykologi og er forsker ved Studio Apertura.

Han har erfaring fra sikkerhetsforskning og menneskets rolle i påliteligheten til sikkerhetskritiske systemer, og fra prosjekter innen velferdsforskning med fokus på arbeid og helse. Fellesnevneren for disse prosjektene handler om å undersøke menneskers rolle tilknyttet arbeidslivet og ivareta helse og velvære.

Martin har også interesse for forskningsdesign og metode, og har erfaring med et bredt spekter av forskningsmetodikk. Han har erfaring med blant annet litteraturstudier, og ulike typer kvalitativ og kvantitativ datainnsamling og analyse.

Å finne riktig design og metode for å få riktig svar på riktig forskningsspørsmål er noe som motiverer Martin til god forskningspraksis uansett fagområde.

Publikasjoner

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.