Martin Inge Standal

Martin Inge Standal har utdanning innen organisasjonspsykologi, doktorgrad i samfunnsvitenskap med fagretningen psykologi og er forsker ved Studio Apertura.

Han har erfaring fra sikkerhetsforskning og menneskets rolle i påliteligheten til sikkerhetskritiske systemer, og fra prosjekter innen velferdsforskning med fokus på arbeid og helse. Fellesnevneren for disse prosjektene handler om å undersøke menneskers rolle tilknyttet arbeidslivet og ivareta helse og velvære.

Martin har også interesse for forskningsdesign og metode, og har erfaring med et bredt spekter av forskningsmetodikk. Han har erfaring med blant annet litteraturstudier, og ulike typer kvalitativ og kvantitativ datainnsamling og analyse.

Å finne riktig design og metode for å få riktig svar på riktig forskningsspørsmål er noe som motiverer Martin til god forskningspraksis uansett fagområde.

Publikasjoner