Berit Therese Nilsen

Berit Therese Nilsen er samfunnsgeograf og forsker II på Studio Apertura. Hun har jobbet i instituttsektoren i flere år, og har i tillegg forsknings- undervisning- og administrasjonserfaring fra UH-sektoren, blant annet med policyutforming. Berit underviser i en bistilling ved NTNU innenfor flere tema som er relevante for prosjektporteføljen, som kvalitativ metode, sosial ulikhet og fagfilosofi.

I jobben ved Apertura har hun særlig arbeidet med søknader og i forskningsprosjekter knyttet til energi og det grønne skiftet. Dette inkluderer flere tverrfaglige EU-finansierte prosjekter i samarbeid med institusjoner i en rekke land. Her er sammenligninger mellom nasjoner på tvers av Europa i fokus. Sosiale kategorier, som kjønn, alder og sosioøkonomisk status er sentrale dimensjoner, samt sammenligning av hvordan policy og tiltak fungerer i forskjellige kontekster, og hvordan stedstilknytning og steders identitet påvirkes av og selv påvirker det grønne skiftet. Bygninger/boliger, både første- og andre-hjem, medvirkning, inkludering, ekskludering, klassifisering og kategorisering er andre relevante tema.

Som programkoordinator i Fremtidens Campus er Berit tett på campusutviklingen, og samarbeider med en rekke miljøer ved NTNU og andre som er påkoplet prosjektet.

Publikasjoner