Beate Wold Hygen

Beate Wold Hygen har doktorgrad i psykologi og jobber som seniorforsker ved avdelingen Mangfold og Inkludering. Hun har forsket på barns utvikling i en årrekke, med særlig fokus på atferdsgenetikk, formbarhetshypotesen og gaming. Forskningsinteressene omhandler også sosiale medier, nettmobbing og bruk av teknologi for å fremme inkludering, tilhørighet og mestring. De siste årene har forskningen hennes på barn, unge og gaming vært mest fremtredende. Forhold som spillavhengighet, sosial kompetanse, selvtillit, forløpere for, og konsekvenser av gaming belyses i hennes forskning. Hygen er en aktiv forskningsformidler og holder vitenskapelige og populærvitenskapelige foredrag og deltar aktivt i samfunnsdebatten knyttet til barn, unge og gaming.

Publikasjoner