Veien fra hjemmeværende til arbeidende

Bidragsytere
Publiseringsår
2014
​ Artikkelen er en oppsummering av Masteroppgaven «Kvinner som griper sjansen- En eksplorerende studie av faktorer som bidrar til deltakelse i Ny sjanse og arbeidsliv blant tidligere hjemmeværende familieinnvandrede kvinner fra Pakistan og Tyrkia». Artikkelsen finnes i Psykologisk tidsskrift NTNU 18 (2), 43-49.