Utvikling av teknologi for økt oljeutvinning fra undervannsfelt: Et kompleksitetsperspektiv på innovasjonsprosesser

Publiseringsår
2009
Avdeling
Studio Apertura

​Bokkapittel i: I. L. Hepsø og T. Kongsvik (red.): Forskning som endringsverktøy i organisasjoner - Forståelse og utvikling av praksis.

Trondheim:Tapir akademiske forlag​​