Utvidet inkubatormodell: Instituert organisering for innovasjon. Konsept for gjennomføring av innovasjonsprosesser.

Bidragsytere
Publiseringsår
2010
Avdeling
Studio Apertura
​Prosjektrapport