UTVEI - Utvikling av veiledningssamtalen i NAV : Forskningsbasert utviklingsarbeid for og med veiledere

Bidragsytere
Publiseringsår
2018
Avdeling
Studio Apertura

​Samtaler med brukere er en viktig del av NAV-veilederes yrkesutøvelse, og brukermøtene er møtepunkter som kan spille en avgjørende rolle for å nå mål om arbeidslivstilknytning og brukermedvirkning. Veiledernes jobb kan beskrives som en form for samtaleledelse der veileder bruker sin profesjonelle erfaring og sitt opparbeidete skjønn for å skape rammene for en involverende samtale som også ivaretar institusjonelle krav og rammer.

Til støtte i sitt arbeid har veilederne tilgang til mange kommunikasjonsråd og metoder for samtale, men disse er i varierende grad utviklet med utgangspunkt i den typen samtaler som NAV-veiledere deltar i og har ansvar for. Dette henger sammen med at det finnes lite kunnskap om hvordan brukermøter i NAV faktisk gjennomføres og hvilke muligheter og begrensninger som ligger i denne samtaletypen.​