Uavhengig gransking av hendelse ved Kleppe vannverk 2019

Bidragsytere
Publiseringsår
2021
ISBN
978-82-14-06490-2
Avdeling
Studio Apertura

Uavhengig gransking av hendelse ved Kleppe vannverk 2019

​Torsdag 6. juni 2019 ble det oppdaget et utbrudd av mage-tarmsykdom innenfor et geografisk avgrenset område på Askøy. Utbruddet viste seg å skyldes levering av mikrobielt forurenset drikkevann fra Kleppe vannverk, og bakterien Campylobacter jejuni ble senere påvist både i vannprøver og i avføringsprøver fra syke pasienter. Det har blitt anslått at drøyt 2 000 mennesker ble syke av drikkevannet, og totalt 76 personer ble innlagt på Haukeland universitetssjukehus for behandling for mage-/tarminfeksjon. De alvorlige konsekvensene gjorde at Askøy kommune besluttet å gjennomføre en ekstern, uavhengig gransking. Formålet med granskingen har vært å kartlegge hendelsesforløpet, og avdekke direkte og bakenforliggende årsaker til hendelsen. I tillegg har man vurdert Askøy kommunes arbeid for å levere trygt vann i etterkant av hendelsen, samt drift og tilstand av all kommunal vannforsyning. Hovedformålet med granskingen er læring og forbedring for å sikre at lignende hendelser ikke skal skje igjen. Rapporten dokumenterer granskingsgruppens arbeid og munner ut i en rekke konklusjoner og anbefalinger til ulike aktører.​