Tillit på prøve : Undersøkelse om etikk, mangfold og etnisk diskriminering i Sør-Trøndelag politidistrikt

Bidragsytere
Publiseringsår
2007
ISBN
9788275701808
​Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Sør-Trøndelag politidistrikt og presenterer re-sultatene fra ”Etikk- og mangfoldsundersøkelsen 2007”. Undersøkelsen er et ledd i politiets prosjekt ”Vi i verden” – et prosjekt om etikk, mangfold og etnisk diskriminering. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2007 og har hatt som siktemål å kartlegge forhold som kan ha betydning for videre utviklingsarbeid internt i politiet.