Teknologibruk i den digitale enhetsskolen

Publiseringsår
2010
ISBN
978-82-7570-231-7
​En pilotstudie av bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i skolehverdagen for grunnskoleelever med nedsatt funksjonsevne.