Synergi mellom Sivas virkemidler

Bidragsytere
Publiseringsår
2015
ISBN
978-82-7570-443-4
Avdeling
Studio Apertura
​Denne studien analyserer synergiene mellom Sivas virkemidler på eiendoms- og innovasjonssiden. Gjennom intervjustudier ved innovasjons- og vekstmiljøer (IVM) i Ålesund, Verdal og Tromsø, beskriver og analyserer vi hvordan Sivas engasjement på eiendomssiden og innovasjonssiden utnytter komplementariteten mellom disse områdene og slik tilfører dem en merverdi, altså utløser synergier. Synergieffekter oppstår først når man er i posisjon til å skape og utnytte komplementære strategier for eiendomsvirksomhet og innovasjonsvirksomhet. Dette krever både eierskap, kunnskap og aktiv involvering (tilstedeværelse) på byggsiden og innovasjonssiden. I denne studien tilnærmer vi oss Sivas engasjement ved å fokusere på arenaer og interaksjon som utgangspunkt for innovasjon og næringsutvikling. Begge disse kategoriene omfatter virkemidler både på byggsiden og innovasjonssiden. Ved å fokusere på arenaer og interaksjon, er det to momenter som blir ekstra tydelige. For det første omfatter arenaer ikke bare fysiske strukturer som bygg, men også organisatoriske strukturer som inkubasjonsprogram og klyngeprogram. For det andre blir det mer forståelig hvordan både arenaarbeid og interaksjonsarbeid er innovasjonsarbeid, og at disse aktivitetene overskrider Sivas organisatoriske inndeling mellom eiendom, eierskap og program. Betydningen av disse virkemidlene kan ikke forstås uavhengig av hverandre. Vi identifiserer synergier mellom virkemidlene på tre nivåer. 1) Medeierskap både på bygg og innovasjonssiden gjør det mulig å utforme komplementære strategier for innovasjon og næringsutvikling. Her er det sentralt at Siva, til forskjell fra private eiendomsaktører, har et videre siktemål enn egen kapitalavkastning. 2) Ved sitt engasjement på både eiendomssiden og innovasjonssiden kan Siva på en systematisk måte bidra til lokal tilpasning ved IVM-er. Dette refererer vi til som en systematisk skreddersøm. 3) Det tredje synerginivået, som både er avhengig av de to første, men også en forutsetning for dem, er læring – mellom arbeidsområdene i Siva, innad i IVM-ene og mellom IVM-ene i Siva-nettverket.