Støttespiller og samtalepartner - Evaluering av Støttesenter for fornærmede i straffesaker

Bidragsytere
Publiseringsår
2007
ISBN
978-82-7570-178-5
​Rapporten presenterer resultatene fra en evaluering av Støttesenter for fornærmede i straffesaker. Støttesenteret er et samarbeid mellom Trondhem kommune, Politiet, Trøndelag Statsadvokatembeter og Konfliktrådet. Målsetningen er å gi kriminalitetsofre hjelp til selvhjelp og støtte til å bearbeide overgrep. Senteret tilbyr støttesamtaler, rettergangsstøtte, rådgivning og hjelp til å framskaffe informasjon til egen sak. Evalueringen viser at prosjektet har vært en ubetinget suksess og det anbefales at prosjektet videreføres og gis permanent status.