Sluttrapport: Kontraktstrategier og spesialistbasert samhandling (KSS)

Bidragsytere
Publiseringsår
2021
ISBN
978-82-7570-652-0
Avdeling
Studio Apertura
​Hensikten med denne sluttrapporten er å gi leseren et overblikk over noe av det som KSS prosjektet har jobbet med, samt hvordan dette kan bidra til verdiskapningen i næringen. Rapporten består av bidrag fra de 12 partnerne i KSS prosjektet. Først kommer bidragene fra de akademiske partnerne og de fire delprosjektene i KSS: Kulturelle sporer, kontraktstrategi og kontraktstyring, organisatoriske føringer og spesialistbasert samhandling. Bidragene oppsummerer resultater og gjengir spesielle tema fra prosjektet. Følgende tematikker blir belyst: bygging av prosjektkultur, kontrakter som et styringsverktøy, reduksjon av konflikter og kommunikasjon mellom eksperter.